تکمیل فرم خرید
نام فایل

ابعاد اصلی فرآیند مدیریت دانش و بررسی مدلهای متفاوت آن

قیمت 24,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >