تکمیل فرم خرید
نام فایل

مدلهای مدیریت ارتباط با مشتری و مراحل پیاده سازی آن از دیدگاه گارتنر

قیمت 29,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >